Advies experts

Details en stappenplan

Stap 1

Maak telefonisch of via email (info@resurf.be) een afspraak waarbij het probleem uitgelegd wordt.

Stap 2

Het beschreven probleem wordt voorgelegd aan de desbetreffende experts die we beschikbaar hebben.

Stap 3

Er wordt telefonisch advies gegeven over de te ondernemen stappen en indien nodig wordt een afspraak gemaakt in de unit samen met de expert.

Stap 4

Bij de afspraak kunnen onmiddellijk werken uitgevoerd worden, ofwel, en dit in onderling overleg, wordt er enkel advies gegeven. Werken kunnen nadien uitgevoerd worden door uzelf, door ons, of met hulp.